пигтейл F-female-CRC9 Орбита OT-PCK14

OT-PCK14
Орбита OT-PCK14 пигтейл (F-female-TS9-male)