пигтейл F-female-CRC9 Орбита OT-PCK13

OT-PCK13
Орбита OT-PCK13 пигтейл (F-female-CRC9)